Tao Dao acupunctuur Amsterdam, Santpoort Noord, Heemskerk|
06 – 4285 1717

Week van de acupunctuur

week-van-de-pijn-acu-2016

Wat is pijn?

Pijn is een waarschuwend signaal van het lichaam dat zegt dat er iets mis is. Pijn kost
energie en geeft vermoeidheid en/of verkramping. Pijn is subjectief. Wat voor de een
extreem pijnlijk is, kan voor de ander alleen een hinderlijk gevoel zijn. Pijn heeft een
emotionele component. De pijnbeleving en het daarmee verbonden gedrag zijn sterk
persoonsgebonden. Het is onmogelijk objectief vast te stellen wat pijn of pijnlijk is.

 

Waarom Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) bij pijn?

TCG kijkt naar de mens in zijn geheel, niet alleen naar het symptoom (zoals pijn). Een TCG-therapeut
heeft aandacht voor de lichamelijke, emotionele en mentale aspecten van uw
klacht. Met behandelingen uit de TCG komt de energiehuishouding in uw lichaam weer in
evenwicht. Hierdoor worden de weerstand en het zelf herstellend vermogen versterkt. Uw
klachten verminderen of verdwijnen, u wordt meer ontspannen en u gaat zich fitter en
energieker voelen.

 

Hoe kijkt TCG aan tegen pijn?

In de TCG wordt pijn gezien als een teken dat de energiecirculatie in het lichaam verstoord
is. Hierdoor bereiken essentiële voedingsstoffen hun plaats van bestemming niet en worden
afvalstoffen niet goed afgevoerd. Het gevolg hiervan is dat beschadigingen optreden in of
aan het weefsel waardoor (meer) pijn ontstaat. Omdat in de mens alle processen met elkaar
verbonden zijn, kan een energieverstoring op de ene plek klachten veroorzaken op een
andere plek. Dit betekent dus ook dat een verstoring van de energie op het emotionele vlak
kan leiden tot een verstoring in de energie op het fysieke vlak en uiteindelijk lichamelijke
klachten kan veroorzaken.

Kunnen reguliere geneeskunde en TCG samen?

Over en weer kunnen TCG en reguliere geneeskunde elkaar aanvullen. De TCG richt zich
niet op afzonderlijke klachten maar ziet het lichaam als èèn geheel waarin zich fysieke,
emotionele en mentale processen voltrekken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en
elkaar dus beïnvloeden. Ook ziet de TCG het lichaam als onderdeel van haar omgeving, het
grotere geheel. Het lichaam staat in verbinding met haar omgeving en wordt erdoor
beïnvloed. Deze holistische kijk op ziekte en gezondheid kan een waardevolle aanvulling zijn
op de reguliere geneeskunde.

 

In welke situaties kan TCG bij pijn worden ingezet?

TCG kan voorafgaand, tijdens, na of in plaats van reguliere geneeskunde worden ingezet.
Voorafgaand aan een operatie bijvoorbeeld, om de pijn ondertussen draaglijker te maken. Of
tijdens een regulier behandelingstraject om de pijn te verminderen. Na een operatie of
behandeling kan TCG ondersteuning bieden in het hersteltraject. Voorbeelden waarbij TCG
kan worden ingezet in plaats van reguliere geneeskunde zijn bijvoorbeeld wanneer een
patiënt niet reageert op medicatie of deze niet verdraagt of wanneer hij of zij is uitbehandeld
in het reguliere circuit terwijl hij of zij nog klachten of pijn heeft.

 

Hoe ziet een behandeling eruit?

Een therapeut zal met aandacht luisteren naar het verhaal rondom uw pijn. Hij zal u gericht
vragen stellen over uw lichamelijke en emotionele welbevinden en uw levensstijl en –
omstandigheden. Naar aanleiding van dit gesprek en met behulp van een pols- en
tongonderzoek, zal hij een diagnose stellen en een behandelplan aan u voorleggen.

 

Wat zegt de wetenschap over TCG?

Vooral naar de werkzaamheid van acupunctuur werd en wordt veel wetenschappelijk
onderzoek gedaan. Inmiddels is aangetoond dat acupunctuur bij uiteenlopende pijnklachten
een effectieve behandeling kan zijn. Voor meer informatie over wetenschappelijk onderzoek
naar acupunctuur en andere behandelingen uit de TCG, kunt u kijken op British Acupuncture
Council fact sheets*: een Engelstalige hele toegankelijke alfabetische database met artikelen
per klacht.

 

Ben ik verzekerd voor behandelmethodes van TCG?

In principe wordt de behandeling vergoed. Dat hangt af van uw verzekering. Wanneer u
aanvullend verzekerd bent, wordt de behandelingen meestal vergoed zonder aanspraak te
maken op uw eigen risico. Om daar zeker van te zijn, adviseren wij u uw zorgpolis te
raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

http://www.acupuncture.org.uk/category/a-to-z-of-conditions/a-to-z-ofconditions.
html

Meer informatie

Meer informatie of een afspraak maken?  Bel me en spreek een bericht in zodat ik u terug kan bellen 06 – 4285 1717 of mailen naar: taodao@hotmail.com

Ik heb praktijk in de volgende locaties: Santpoort-Noord,  in Amsterdam-Noord en Heemskerk.