Tao Dao acupunctuur Amsterdam, Santpoort Noord, Heemskerk|
06 – 4285 1717

Acupunctuurbehandeling na Covid-19 infectie

Inmiddels weten we wat voor grillig karakter het Covid-19 virus heeft, echter is het onvoorspelbaar hoe iemand herstelt na een doorgemaakte Covid infectie.

De een knapt sneller op dan de ander, sommigen blijven een droge hoest overhouden na een longontsteking, terwijl de ander vermoeid blijft, benauwdheid blijft houden, verminderde spierkracht heeft, nachten wakker ligt en maar niet in slaap komt en zich niet kan focussen bij het lezen van een boek. Ook komen klachten van diarrhee, geur- en smaakverlies voor.
Aandoeningen/ziekten die zich kunnen voordoen na een doorgemaakte Covid infectie zijn longembolieën (bloedpropjes in de longen) als gevolg van een trombosebeen. De longen worden door deze obstructie gehinderd in het opnemen van zuurstof waardoor iemand kortademig en benauwd raakt.

Herseninfarcten (bloedpropjes in de bloedvaten van de hersenen) wat neurologische problemen kan geven zoals uitval van spraak, uitval van functie van armen en benen maar ook emotionele klachten kan geven omdat de chemie in de hersenen verstoord is geraakt.

Hartinfarcten (bloedpropjes in de bloedvaten van het hart) wat een verminderde pompfunctie van het hart geeft.

Schade aan de lever (speelt een belangrijke rol bij de stolling van het bloed) en de nieren met verminderde functies als gevolg.

Niet alleen lichamelijke aandoeningen/ziekten komen voor na een doorgemaakte Covid infectie, mensen die in het ziekenhuis opgenomen hebben gelegen hebben dikwijls last van nachtmerries en hebben het doormaken van de ziekte en opname in het ziekenhuis als een traumatische ervaring ervaren.

 

Wat kan acupunctuur bieden na een doorgemaakte Covid infectie?

Binnen de Chinese geneeskunst hebben de organen een iets andere functie toebedeeld gekregen dan dat bekend is binnen de Westerse geneeskunst.
Met het binnendringen van het Covid virus wordt er een groot appel gedaan op het immuunsysteem, binnen de Chinese geneeskunst is de milt onder andere verantwoordelijk voor het immuunsysteem, maar ook voor de opbouw en voeding van de spieren. Als men binnen de 5 elementen cyclus kijkt geeft de milt zijn energie door aan de long.
Bij Covid zijn deze aangedaan geraakt, wat ervoor zorgt dat de long meer energie nodig heeft van de milt, maar de milt deze niet aan de long door kan geven omdat deze zelf al uitgeput is.
De long moet zijn energie weer doorgeven aan de nier, de nier moet zijn energie weer doorgeven aan de lever, de lever moet zijn energie weer doorgeven aan het hart maar krijgt ge energie omdat deze er niet is. Het hele orgaansysteem is hiermee uit balans met alle gevolgen van dien.

 

Acupunctuur is geschikt voor iedereen die Covid heeft doorgemaakt.

Met acupunctuur kan de longenergie versterkt worden, klachten van benauwdheid, verminderde smaak- en reukvermogen, een brandend gevoel van de longen kunnen goed behandeld worden. Andere, meer op emotioneel gedragsmatig gebied voorkomende klachten kunnen zijn, het geen overzicht hebben, achterdochtig zijn, verdriet hebben, huilen, muggenzifterij, elke nacht wakker worden tussen 3.00 en 5.00 uur.

De milt energie kan versterkt worden, klachten van vermoeid opstaan en algehele vermoeidheid, het hebben van slappe ledematen, vocht vasthouden, vertroebeld denken, wattig gevoel in het hoofd, moeite hebben met het verwerken van informatie, piekeren en malen in de nacht kunnen prima behandeld worden met acupunctuur.

Als de lever is aangedaan kan dit klachten geven van droge ogen, bittere smaak in de mond, hoofdpijn, een veranderd menstruatiepatroon en gedragsmatig kan iemand zich uitgeblust, initiatief loos, boos of geïrriteerd voelen. Met in de nacht wakker liggen tussen 1.00 en 3.00 uur.

Als de nieren zijn aangedaan kan dit klachten geven van vermoeidheid, moeite hebben met plassen, hypertensie, vochtophoping, pijnklachten in rug en knieën.

Het hebben van nachtmerries en het getraumatiseerd zijn van het doorgemaakt hebben van Covid kan behandeld worden met shen acupunctuur, deze behandeling kan goed toegepast worden naast behandeling van psycholoog of EMDR.

Meer informatie

Meer informatie of een afspraak maken?  Bel me en spreek een bericht in zodat ik u terug kan bellen 06 – 4285 1717 of mailen naar: taodao@hotmail.com

Ik heb praktijk in de volgende locaties: Santpoort-Noord,  in Amsterdam-Noord en Heemskerk.