Tao Dao acupunctuur Amsterdam, Santpoort Noord, Heemskerk|
06 – 4285 1717

Hypertensie oorzaken en behandeling

Binnen de Chinese Geneeskunst wordt gekeken naar samenhang van de energieën van de organen.

Zo is hypertensie een uiting van verschillende oorzaken van disbalansen. Aan de hand van de ziekteverschijnselen wordt gekeken waar de oorsprong van de klacht ligt. Aanvullend wordt pols- en tongdiagnose gedaan.

Zo kan als iemand klachten heeft van hoofdpijn op de slapen, duizeligheid, hoge bovendruk (systole), woede uitbarstingen, droge ogen en mond of tinnitus een disbalans van de leverenergie ten grondslag liggen aan het klachtenpatroon. Veroorzaakt door stress. Deze oorzaak van hypertensie is goed te behandelen met acupunctuur.

Als men kijkt naar de indeling van de organen volgens de San Jiao * (de driewarmer) kan een verstoorde energiestroom tussen de drie warmers de oorzaak zijn van de hypertensie met bijbehorende klachten.
Zo ligt hier de verstoorde energiestroom in de middelste warmer ten grondslag aan de hypertensie met bijbehorend klachtenpatroon zoals een vol gevoel in de maagstreek, vol gevoel in de borst, moeheid, hoofdpijn, slechte eetlust, humeurig, slijm in de keel en brijige ontlasting.

De belangrijkste organen die hier een rol in spelen zijn de milt en de lever. Als de milt uit balans is, doordat de leverenergie de milt aanvalt, kan deze de voeding niet goed transformeren in voor het lichaam bruikbare voedingsstoffen en ontstaat er damp. Damp zorgt ervoor dat de stroming van energie (Qi) en bloed geblokkeerd raakt; Qi en bloedstagnatie treed op. Door verhoogde weerstand als gevolg van damp ontstaat er wrijving omdat Qi en bloed willen blijven stromen. Dit veroorzaakt hypertensie. Mensen met een verzwakte miltfunctie hebben vaak een dikke buik (wat voortkomt uit een verkeerd eetpatroon, teveel, te vet, zoetigheid). Naast acupunctuurbehandelingen wordt  geadviseerd om af te vallen zodat Qi en bloed weer onbelemmerd tussen de drie warmers kunnen stromen en er geen obstructie meer is.

Tevens is er het onderscheid van hypertensie op Qi niveau of het Qi component of op bloed niveau of het bloedcomponent, waarvan hypertensie op Qi niveau beter te reguleren valt dan hypertensie op bloedniveau.
Omdat het Qi component van de hypertensie het begin of midden stadium is van de hypertensie is deze beter te behandelen, er zijn nog geen veranderingen opgetreden in de bloedvaten.

Als de hoge bloeddruk langer aanwezig is en er beschadiging van de bloedvaten is opgetreden wordt dit in de Westerse Geneeskunst maligne hypertensie genoemd. Door mechanisch geweld (verhoogde druk op de vaatwand) is er fibrinoide necrose opgetreden in de vaatwanden als gevolg van een verhoogde onderdruk (diastole). Binnen de Chinese Geneeswijze wordt dit het bloedcomponent van hypertensie genoemd en is moeilijker te behandelen met acupunctuur.

Acupunctuur is geschikt bij beginnende hypertensie zonder medicatie, maar ook als er antihypertensiva worden gebruikt. De bloeddrukcontroles geschieden bij de huisarts of specialist welke de medicatie kunnen aanpassen.

*: de bovenste driewarmer herbergt de longen en het hart, de middelste warmer de galblaas, lever, maag en milt, de onderste warmer herbergt de nieren, blaas, dikke en dunne darm.

 

Binnen de Westerse Geneeskunst is er de volgende indeling gemaakt naar oorzaken van hypertensie:

Essentiele hypertensie: hypertensie zonder direct aanwijsbare oorzaak. De vloeistofbalans, hartminuutvolume (de hoeveelheid bloed dat door het hart in 1 minuut wordt rondgepompt) en vaatwandtonus (druk op de bloedvatwand) is verstoord. Gelet moet worden op overmatig drop/zoethout gebruik en zoutgebruik.

Secundaire hypertensie: hypertensie ontstaan als gevolg van aandoeningen van organen. Zoals nierziekten of bijnierziekten.

Feochromocytoom: een tumor bestaande uit chroomaffiene cellen (gelokaliseerd in het bijniermerg maar ook in de blaaswand of para aortaal gelegen) die catecholaminen (adrenaline, noradrenaline, dopamine) uitscheid. Door uitscheiding van noradrenaline en adrenaline ontstaat vasoconstrictie (vaatvernauwing) waardoor de druk op de vaatwand verhoogd;hypertensie.

Maligne hypertensie: in principe kan elke vorm van hypertensie tot maligne hypertensie leiden. Zonder behandeling kunnen dodelijke complicaties ontstaan zoals astma cardiale, hypertensieve encephalopathie (oedeem van de wittestof van de grote hersenen), hersenbloedingen en nierinsufficiëntie. Meestal is de diastolische druk (onderdruk) hoger dan 130 mmHg. Doordat de druk op de vaten erg hoog is ontstaat fibrinoide necrose in de arteriolen (kleine slagaders). De kans dat dit ontstaat hangt samen met de hoge diastolische bloeddruk en de snelheid waar deze mee ontstaat.

Meer informatie

Meer informatie of een afspraak maken?  Bel me en spreek een bericht in zodat ik u terug kan bellen 06 – 4285 1717 of mailen naar: taodao@hotmail.com

Ik heb praktijk in de volgende locaties: Santpoort-Noord,  in Amsterdam-Noord en Heemskerk.