Tao Dao acupunctuur Amsterdam, Santpoort Noord, Heemskerk|
06 – 4285 1717

Acupunctuur en emoties

Acupunctuur en emoties

Emotionele klachten zijn behandelbaar met acupunctuur.

Er is niets mis met het hebben en uiten van emoties. Soms kunnen deze zo overweldigend zijn en niet onder controle te houden, dat emoties als lastig worden ervaren. Emoties gaan vaak gepaard met andere klachten.

  • Zo kan hoofdpijn gepaard gaan met boosheid, geïrriteerdheid of het in de moppermodus zijn.
  • Het hebben van dunne ontlasting en gezwollenheid, kan gepaard gaan met overbezorgd gedrag en/of piekeren.
  • Hartklachten kunnen gepaard gaan met continu giechelen, zonder dat daar een aanleiding voor is.

 

Acupunctuur is een holistische behandelvorm, wat inhoudt dat lichaam en geest niet los van elkaar gezien worden.

Hoe kan het dat emoties ook te behandelen zijn met acupunctuur? Met de 5 elementenleer (vuur, aarde, metaal, water, hout) is het mogelijk te achterhalen welke emotie bij welk element hoort. Zo kan een passende behandeling worden ingezet.

Wu Xing

Om de dingen des levens te kunnen begrijpen en in een perspectief te kunnen plaatsen, is de Wu Xing ontstaan. Het Taoïsme benadrukt de relatie tussen mens en natuur. Het Boeddhisme benadrukt de relatie tussen lichaam en geest. Het Confusionisme benadrukt de intermenselijke relatie en het sociale.

De Wu Xing is het kader waarin alle verschillende TCM (Traditionele Chinese Geneeskunst) modellen in te vinden zijn:

  • De 3 schatten (hemel, aarde, mens)
  • De Yin en Yang theorie
  • De orgaan pathologie

 

Disbalansen behandelen

Met andere woorden: alles om ons heen en alles wat er met ons gebeurt is in te delen in de Wu Xing. Binnen de Chinese Geneeskunst vergemakkelijkt het om te achterhalen hoe een disbalans is ontstaan. Ook kunnen disbalansen volgens de Wu Xing behandeld worden.

Yin en Yang

Elk element bestaat uit een koppel organen, een Yin en Yang orgaan, met de daarbij behorende kenmerken; de “gezonde toestand” de kenmerken van organen als deze in exces zijn (teveel) of als er een tekort is (deficiëntie). Daarbij worden de bijbehorende deugden, gedragingen, en emoties ook beschreven. De elementen staan in verbinding met elkaar; ze hebben een voedende functie of een controlerende functie.

Organen

Als een orgaan energetisch uit balans is, hoeft dat niet te betekenen dat dit orgaan de daadwerkelijke oorzaak van de klachten is. Er wordt gekeken waar de disbalans vandaan komt. Ligt de oorzaak in het voorliggende element (met de voedende functie). Of het daarvoor liggende element (met de controlerende functie).

5 Elementen

 

 

Meer informatie

Meer informatie of een afspraak maken?  Bel me en spreek een bericht in zodat ik u terug kan bellen 06 – 4285 1717 of mailen naar: taodao@hotmail.com

Ik heb praktijk in de volgende locaties: Santpoort-Noord,  in Amsterdam-Noord en Heemskerk.