Tao Dao acupunctuur
Amsterdam en Santpoort Noord
06 - 4285 1717
 • Home
 • Acupunctuur
 • De behandeling
 • Shen Acupunctuur
 • traditionele chinese geneeskunde
 • behandel resultaten
 • behandel van emoties
 • Nascholing van Annemarie Visser
 • blog
 • Prijzen
 • Contact
 • Verzekeringen en vergoedingen
 • Veelgestelde vragen
Posted on 8 december 2018 by annemarie - Categorized in: Geen categorie No comments

Geplande nascholingen najaar 2018

Er staan weer wat nascholingen gepland, deze zijn verplicht om de vakkennis bij te houden. Er is ruime keuze uit interessante onderwerpen en altijd gezellig om in contact te komen met collega’s.

deze keer heb ik gekozen voor de volgende nascholingen:

 • Voeding: welke voeding is goed om een bepaalde dysbalans (naast acupunctuurbehandeling) te verminderen?
 • Gelaatskunde: het gelaat en de lichaamshouding alleen vertellen iets over iemands kwaliteiten, dit is een goede aanvulling op de nascholing gezichtsdiagnose die ik een jaar geleden gevolgd heb.
 • ADHD en autisme bij kinderen: met acupunctuur is een betere balans te bewerkstelligen.
 • Psychiatrie: een Westers-medische nascholing die raakvlak heeft met de Chinese geneeskunst. Gedrag is terug te voeren naar een dysbalans van een bepaald orgaan, of is er een Gui (negatieve energie) aanwezig?
 • Opfriscursus EHBO: hier leren we hoe ookweer een verbandje aan te leggen en hoe de defibrillator te gebruiken.

 

Toepassing van PTNS in de praktijk

PTNS behandeling

PTNS is geen acupunctuur, er wordt wel gebruik gemaakt van het aanprikken van een acupunctuurpunt welke per toeval ter hoogte van een zenuw ligt.

Acupunctuur is het stimuleren van acupunctuurpunten welke op de energiebanen gelegen zijn. Tijdens acupunctuurbehandelingen wordt er dus niet, zoals wel eens gedacht wordt, in zenuwbanen geprikt.
Bij PTNS behandeling wordt de tibialis zenuw gestimuleerd met electrische impulsjes. Deze zenuwbaan loopt van het ruggenmerg langs de blaas aan de binnenzijde van het onderbeen naar de enkel.
Deze zenuw innerveert de blaas, door deze te stimuleren kunnen klachten zoals een overactieve  blaas behandeld worden.
Stimulering van de zenuw geschied door een naald vlak boven de enkel te plaatsen, hier ligt het acupunctuurpunt Mt6 (milt nummer 6).

Mt6 is een belangrijk punt binnen de acupunctuur welke veel gebruikt wordt bij het behandelen van spijsverteringsproblemen, gynaecologische problemen, seksuele problemen en emotionele problemen maar ook problemen van de urinewegen zoals pijnklachten, impotentie, plasproblemen: urineretentie, moeite met plassen, enuresis (onwillekeurig plassen), pijn bij het plassen, niet kunnen plassen en wolkjes in de urine.

 

Pijnklachten in het bekken

Pijnklachten in het bekken zijn goed behandelbaar met electro stimulatie, denk hierbij aan klachten zoals rectaal pijnsyndroom, fecale incontinentie, interstitiele cystitis, urogenitaal pijnsyndroom, restless genital syndrome, prostatodynie, endometriose, dysmenorroe.
Het behandelprincipe is het verminderen van de pijnklachten door stimulatie van zenuwbanen, ook wel gate control genoemd.

Door de grote zenuwvezels (A-vezels welke gemyeliniseerd zijn en daardoor een snellere impuls overdracht hebben) te stimuleren met prikkels van buitenaf, worden de zogeheten inhibitors geactiveerd (stofjes die de transportatie van pijnprikkels remmen) deze inhibitors komen bij de dunnere c-vezels terecht waardoor de pijnklachten verminderen en aan het einde van het behandeltraject geen pijn meer aanwezig is.
De behandeling bestaat uit het prikken of plakken van electroden op het heiligbeen (os sacrum) waar zenuwen gestimuleerd worden.

Ook hier is er een overeenkomst met acupunctuurpunten. Op het heiligbeen zijn belangrijke acupunctuurpunten van de blaasmeridiaan gelegen welke hun werking op klachten omtrent het urineren en de ontlasting, prolaps van het rectum, haemorrhoiden, pijn laag in de buik, pijn en zwelling aan de genitaliën, lumbale pijn en stijfheid, menstruatieproblemen en impotentie hebben.

Bovenstaande behandeling kan al dan niet gecombineerd worden met acupunctuur. Omdat ik een zo goed mogelijk resultaat wil bereiken en zo breed en volledig mogelijk wil behandelen kan het voorkomen dat ik bij bovenstaande behandeling aanvullend acupunctuurpunten prik.

Het advies is om wekelijks voor behandeling te komen, voorafgaand aan elke behandeling word in kaart gebracht of het klachtenpatroon veranderd is. Als de klachten afnemen kan er meer tijd tussen de behandelingen gepland worden.

Omdat PTNS en electro stimulatie via het zenuwstelsel geschied is het van belang om medicatie welke het zenuwstelsel beïnvloeden, bijv. Lyrica te staken (in overleg met uw behandelend arts). Deze middelen remmen de impuls doorgifte via de zenuwbanen en de behandeling is er op toegespitst om juist het zenuwstelsel te activeren. Bij gebruik van deze middelen werkt de behandeling dan ook niet.

 

 

 

 

 

Posted on 6 februari 2018 by annemarie - Categorized in: acupunctuur Tags: , , , No comments

Acupunctuur ter palliatieve zorg

Thuisbehandeling Acupunctuur

Laatst werd ik gebeld met de vraag of ik ook huisbezoeken doe om zo mensen thuis te behandelen met acupunctuur.

Mensen die niet naar de praktijk toe kunnen komen kunnen thuis behandeld worden.

Acupunctuur is naast het bestrijden van allerlei kwalen, ook geschikt als palliatieve zorg, denk daarbij aan pijnklachten, verminderde mobiliteit, misselijkheid en overgeven, bijwerkingen van medicatie welke het leven minder dragelijk maken. Ook is acupunctuur geschikt om de laatste levensfase te verzachten. Acupunctuur kan de bestaande ziekte niet genezen, het is echter wel mogelijk om de klachten die de ziekte met zich meebrengt te behandelen zodat de kwaliteit van leven wat verbeterd wordt.

 

Neemt u gerust contact op om te informeren of acupunctuur uitkomst kan bieden in uw situatie.

 

 

 

Posted on 21 januari 2018 by annemarie - Categorized in: acupunctuur Tags: , , No comments

Acupunctuur bij problemen met de blaas

PTNS voor de overactieve blaas

PTNS betekend posterior tibial nerve stimulation.
Deze zenuw, welke de blaas innerveert, wordt met een elektrische impuls gestimuleerd zodat de blaas uiteindelijk een verbeterde functie krijgt.

Van een overactieve blaas spreekt men als iemand vaak naar het toilet moet om te plassen, er in de nacht ook vaak geplast moet worden, de urine niet of moeilijk op te houden is en er snel een vol gevoel van de blaas optreed.

Deze klachten kunnen ervoor zorgen dat iemand gekluisterd aan huis is en zodoende niet vrij is om te gaan en te staan waar hij/zij wil.

Omdat een klacht nooit op zich staat en er vaak een relatie bestaat tussen andere aanwezige klachten, gebruik ik PTNS al dan niet in combinatie met acupunctuur, om zo een zo breed mogelijke behandeling te bewerkstelligen.

Naast het behandelen van een overactieve blaas zijn er nog andere blaasproblemen waarbij acupunctuur uitkomst kan bieden, zoals:

 • (Chronische) blaasontstekingen
 • Moeite met plassen
 • Niet goed kunnen uitplassen
 • Urineverlies
 • Het niet op kunnen houden van de urine
 • Het hebben van “wolkjes”of witte vlokjes in de urine
Posted on 22 juli 2017 by annemarie - Categorized in: acupunctuur Tags: , , , No comments

Hypertensie oorzaken en behandeling

Binnen de Chinese Geneeskunst wordt gekeken naar samenhang van de energieën van de organen.

Zo is hypertensie een uiting van verschillende oorzaken van dysbalansen. Aan de hand van de ziekteverschijnselen wordt gekeken waar de oorsprong van de klacht ligt. Aanvullend wordt pols- en tongdiagnose gedaan.

Zo kan als iemand klachten heeft van hoofdpijn op de slapen, duizeligheid, hoge bovendruk (systole), woede uitbarstingen, droge ogen en mond of tinnitus een dysbalans van de leverenergie ten grondslag liggen aan het klachtenpatroon. Veroorzaakt door stress. Deze oorzaak van hypertensie is goed te behandelen met acupunctuur.

Als men kijkt naar de indeling van de organen volgens de San Jiao * (de driewarmer) kan een verstoorde energiestroom tussen de drie warmers de oorzaak zijn van de hypertensie met bijbehorende klachten.
Zo ligt hier de verstoorde energiestroom in de middelste warmer ten grondslag aan de hypertensie met bijbehorend klachtenpatroon zoals een vol gevoel in de maagstreek, vol gevoel in de borst, moeheid, hoofdpijn, slechte eetlust, humeurig, slijm in de keel en brijige ontlasting.

De belangrijkste organen die hier een rol in spelen zijn de milt en de lever. Als de milt uit balans is, doordat de leverenergie de milt aanvalt, kan deze de voeding niet goed transformeren in voor het lichaam bruikbare voedingsstoffen en ontstaat er damp. Damp zorgt ervoor dat de stroming van energie (Qi) en bloed geblokkeerd raakt; Qi en bloedstagnatie treed op. Door verhoogde weerstand als gevolg van damp ontstaat er wrijving omdat Qi en bloed willen blijven stromen. Dit veroorzaakt hypertensie. Mensen met een verzwakte miltfunctie hebben vaak een dikke buik (wat voortkomt uit een verkeerd eetpatroon, teveel, te vet, zoetigheid). Naast acupunctuurbehandelingen wordt  geadviseerd om af te vallen zodat Qi en bloed weer onbelemmerd tussen de drie warmers kunnen stromen en er geen obstructie meer is.

Tevens is er het onderscheid van hypertensie op Qi niveau of het Qi component of op bloed niveau of het bloedcomponent, waarvan hypertensie op Qi niveau beter te reguleren valt dan hypertensie op bloedniveau.
Omdat het Qi component van de hypertensie het begin of midden stadium is van de hypertensie is deze beter te behandelen, er zijn nog geen veranderingen opgetreden in de bloedvaten.

Als de hoge bloeddruk langer aanwezig is en er beschadiging van de bloedvaten is opgetreden wordt dit in de Westerse Geneeskunst maligne hypertensie genoemd. Door mechanisch geweld (verhoogde druk op de vaatwand) is er fibrinoide necrose opgetreden in de vaatwanden als gevolg van een verhoogde onderdruk (diastole). Binnen de Chinese Geneeswijze wordt dit het bloedcomponent van hypertensie genoemd en is moeilijker te behandelen met acupunctuur.

Acupunctuur is geschikt bij beginnende hypertensie zonder medicatie, maar ook als er antihypertensiva worden gebruikt. De bloeddrukcontroles geschieden bij de huisarts of specialist welke de medicatie kunnen aanpassen.

*: de bovenste driewarmer herbergt de longen en het hart, de middelste warmer de galblaas, lever, maag en milt, de onderste warmer herbergt de nieren, blaas, dikke en dunne darm.

 

 

 

Read more